Antal bibliotek minskar

STOCKHOLM Antalet bibliotek fortsätter att minska. Med det följer att den registrerade utlåningen på de bemannade utlåningsställena sjunker för flera bibliotekstyper. Det visar Kungliga bibliotekets rapport Bibliotek 2015, som innehåller Sveriges samlade…

Aktuell biblioteksstatistik

STOCKHOLM Kungliga Bibliotekets årliga statistik för offentligt finansierade bibliotek visar bland annat att digitala lån ökar, medan fysiska lån och besök minskar. I rapporten Bibliotek 2012 framgår det att den…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet