Stärkande chefsresa

STOCKHOLM Under 2013 har Kultur i Väst haft lite extra fokus på Västra Götalandsregionens bibliotekschefer. Ett led i detta var en tvådagars resa till Stockholm med studiebesök på Signalfabriken i…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet