Almapristagaren Isol ger barnen skaparglädje

GÖTEBORG Årets Almapristagare Isol var på ännu ett Sverigebesök i samband med Bok & Bibliotek. Elever från Internationella skolan fick möta henne under en workshop på Stadsmuseet. Det blev ett…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet