Tre Frågor

Björn Siesjö stadsarkitekt i Göteborg   Är det viktigt att synligöra biblioteket som byggnad i stadsrummet? – Ja, biblioteket har en viktig roll som kunskapskälla och kommunikationsnav. Det är ett…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet