Biblioteken behöver bli bättre på skönlitteratur

GÖTEBORG Biblioteken har inte alltid den kompetens som behövs för att jobba med skönlitteratur. Detta konstaterades på ett seminarium under pågående Bok & Bibliotek i Göteborg.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet