Biblioteket och marknadskrafterna

GÖTEBORG Det har sedan en tid tillbaka funnits en rörelse mot en mer marknadsinriktad kultur, där måttet på framgång mäts i pengar. Biblioteksvärlden är inget undantag och vi ser idag exempel på bibliotek som läggs ut på entreprenad. Frågan är vad som händer med folkbibliotekets demokratiska grundfundament när det lämnas i marknadens händer.

Vad är en bok?

GÖTEBORG Är det en bok om man samtidigt får en CD-skiva med musik eller rent av några färgglada legobitar inkapslade i omslaget? Var går gränsen mellan en e-bok och en text på webben? Under ett av bokmässans seminarier diskuterades själva definitionen av en bok och bibliotekets roll i en digital gränsdragningsproblematik.

Webb-TV: Litteraturhus i Sandviken

GÖTEBORG Framsidan träffar  projektledaren för litteraturhuset för barn och unga i Sandviken, Karin Forsgren Anderung, på Bokmässan i Göteborg.  

Internationella biblioteket – Årets bibliotek 2011

GÖTEBORG Årets bibliotek blev Internationella biblioteket. Larry Lempert tog emot priset under Bokmässan i Göteborg och hoppas priset ska bidra till att stärka arbetet kring mångspråkighet på biblioteken runtom i landet.

Årets Koldeniusstipendiat

GÖTEBORG Årets Koldeniusstipendium gick till Viktoria Bengtsdotter Katz, universitetsadjunkt på institutionen för didaktik och pedagogisk professionalism vid Göteborgs universitet. Viktoria Bengtsdotter Katz undervisar blivande lärare i Göteborg och fick stipendiet…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet