I år säger Bokmässan Willkommen

   GÖTEBORG 2011 års Bok- och biblioteksmässa har temat Tre länder- ett språk och ett 30-tal speciellt inbjudna författare från Tyskland, Österrike och Schweiz kommer att medverka. – Fokus ligger…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet