Mingel med boken i centrum

Mingel med boken i centrum

En hyfsat stor yta, sju ståbord, sju bibliotekarier och sju olika titlar – så ser förutsättningarna ut när Göteborgs stadsbibliotek bjuder in till bokcirkelmingel. I kväll ska sju bokcirklar hitta sin…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet