Forskning och praktik

BORÅS På torsdagen arrangerades den 14:e upplagan av konferens Mötesplats Borås som i år fokuserade på konferensens grundläggande tema; samarbetet mellan bibliotekspraktik och biblioteksforskning, vad de olika rollerna innebär och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet