Nya rekommendationer för fjärrlån

STOCKHOLM Nu finns det nya rekommendationer för bibliotekens nationella fjärrlånesamverkan. Rekommendationerna utgår från synsättet att biblioteken ska ha ett lokalt användarperspektiv samtidigt som man ska ha ett generöst förhållningssätt till…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet