Berättelser på väg

ÖREBRO Bubblan – berättelser på väg, är en framgångsrik modell för hur man kan arbeta med att nå barn som inte kommer till biblioteket på sin fritid. Plötsligt står den…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet