Ömsesidigt utbyte

Ömsesidigt utbyte

Just nu har IFLAs barnbibliotekssektion sitt så kallade midyear meeting i Göteborg. Mötesdagarna inleddes med en öppen konferens där medlemmarna i Svensk Biblioteksförenings expertnätverk för barnbibliotek var inbjudna. Det är…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet