Myndighet i ny kostym

STOCKHOLM Efter ett beslut i riksdagen har Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, sedan den 1 januari 2015 övertagit ansvaret för Sveriges insatser för lättläst och stiftelsen Centrum för lättläst har lagts…

Tillgänglighet framför allt

STOCKHOLM För sjätte året i rad arrangerade Svenska Daisykonsortiet i förra veckan sin årliga konferens. Årets tema var Tillgänglighet framför allt! och som vanligt bjöd konferensen på ett brett program…

MTM och Centrum för lättläst föreslås bli ett

STOCKHOLM I går lämnade regeringen propositionen Lättare att läsa till riksdagen. I propositionen föreslås att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, från och med den 1 januari 2015 ansvarar för statens…

Så tråkigt får jag aldrig

STOCKHOLM Under torsdagen arrangerade Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Centrum för lättläst tillsammans en konferens om läsutveckling, läslust och stödjande tekniker. Ett hundratal bibliotekarier, skolbibliotekarier och lärare hade sökt…

En dag om läsning

HUDDINGE Bibliotek Huddinge och Centrum för lättläst arrangerade i veckan en högaktuell konferens om läsfrämjande för vuxna. Dagen efter att en ny bibliotekslag diskuterades i riksdagen, hade ett drygt 60-tal intresserade…

Bästa lättlästa bibliotek 2012

STOCKHOLM Centrum för lättläst har i år utsett Mjölby bibliotek till Bästa lättlästa bibliotek. Priset delas ut för fjärde året i rad till ett bibliotek som på ett förtjänstfullt sätt…

Kort och gott – Bästa lättlästa bibliotek

Nu är det dags att nominera ett bibliotek till Bästa lättlästa bibliotek 2012. Det är Centrum för Lättläst som för fjärde året delar ut priset till ett bibliotek som utmärker…

Läsning ger kraft

STOCKHOLM När det inte finns några botmedel kan en högläsning hålla det friska levande. Det kan vara ett opretentiöst sätt att fördröja ett sjukdomsförlopp. Centrum för lättläst driver projektet Läskraft,…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet