Stärkande chefsresa

STOCKHOLM Under 2013 har Kultur i Väst haft lite extra fokus på Västra Götalandsregionens bibliotekschefer. Ett led i detta var en tvådagars resa till Stockholm med studiebesök på Signalfabriken i…

Oxenstierna som referenspunkt

STOCKHOLM Axel Oxenstierna har haft stor betydelse för den svenska statens utveckling och satt spår som består. Med detta som utgångspunkt har historikern och författaren Gunnar Wetterberg fördjupat sig i…

Tre frågor

Margareta Lundberg Rodin Prefekt på Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås   Det sägs att det är få som vill jobba som bibliotekschef idag. Hur förbereder bhs de blivande bibliotekarierna på…

Debatt

Samtalet som formerar ledarskapet Nick Jones är bibliotekschef i Huddinge och har varit chef i drygt nio år. Här lyfter han fram betydelsen av handledning för att utveckla sin chefsroll…

DIK och cheferna

STOCKHOLM DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation och har cirka 22 000 medlemmar. Av dem är cirka 3 000 registrerade som chefer. Tillsammans med andra Saco-förbund stöttar DIK cheferna med bland annat ombudsmanna-…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet