Har ett bibliotek en a prioriform?

Har ett bibliotek en a prioriform?

En mycket renommerad amerikansk arkitekt, Louis Kahn, formulerade för omkring 60 år sedan sin tolkning av den arkitektoniska idéen bakom den ursprunglig skolan. Ett träd, konstaterade han! Elever och dess…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet