Bibliotek för vanligt folk

ÅRHUS/HANGZHOU Bibliotek som är öppna för alla medborgare, en självklarhet i väst, är fortfarande något nytt i Kina. När Chu Shuqing, chef för folkbiblioteket i Hangzhou, välkomnade tiggare och hemlösa…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet