Kort och gott – Appen Daisy Reader

Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Post- och telestyrelsen har tillsammans med det kommersiella företaget Storytel under året lanserat en app som heter Daisy Reader. Appen går att ladda ner från App…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet