Om läsning på årets Halmstadkonferens

TYLÖSAND Efter den alarmerande PISA-undersökningen är litteratur och läsning i allra högsta grad på agendan och Halmstadkonferensen i Tylösand fokuserade i år på detta. Det handlade bland annat om bibliotekariers…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet