Queerlit ska göra queer litteratur lättare att hitta

Queerlit ska göra queer litteratur lättare att hitta

Det är inte alltid så lätt att hitta äldre litteratur med queera teman eller motiv. Men det ska det treåriga projektet Queerlit nu ändra på genom att skapa en databas…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet