Om berättandet i dataspelens värld

MALMÖ Det är i stora drag en värld av och för män. Inte sällan bjuder den på actionfyllda äventyr och stereotypa hjältefigurer. Men det är en värld i förändring och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet