Utan pengar ingen nationell biblioteksstrategi

STOCKHOLM Sveriges Kulturminister Alice Bah Kuhnke har fortfarande förhoppningar om en nationell biblioteksstrategi, men utan finansiering ser det dyster ut. Här svarar hon på frågor om detta och om bibliotekens…

DEBATT

Priset på allt och värdet på inget   ”När marknadsekonomiskt tänkande tar överhanden urholkas både bibliotekariernas kompetens och mötet med besökarna. Ska möten, det mest frekventa ordet när framtiden ska…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet