Ny mötesplats i Oslo

Ny mötesplats i Oslo

Nya huvudbiblioteket i Oslo står redo att ta emot besökarna. En världspandemi kom i vägen och invigningen fick vänta. Men när det väl öppnar är det ett långt ifrån traditionellt…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet