Regionalt nätverk med fokus på delaktighet

Regionalt nätverk med fokus på delaktighet

Strax innan pandemin bröt ut startade nätverket Delaktighet på lika villkor, ett forum där regionbiblioteken kan utbyta erfarenheter och samarbeta kring mångfald och jämlikhet. Initiativtagare till nätverket är Frida Närman,…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet