Den femte statsmakten snart här

Den femte statsmakten snart här

Den 13e september presenteras den omvärldsanalys som kommer att ligga till grund för det slutgiltiga arbetet med den nationella biblioteksstrategin. Rapporten har fått namnet Den femte statsmakten, Bibliotekens roll för demokrati,…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet