Den nordiska bokslukaren

Den nordiska bokslukaren

Den nordiska bokslukaren är ett läsfrämjande projekt som med hjälp av pedagogiskt material erbjuder genvägar till den nordiska barnlitteraturen. – Vi vill bygga en modell som kan sprida sig till…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet