Digitalt center  i Motala

Digitalt center i Motala

Motala bibliotek har länge erbjudit digitala tjänster till sina besökare. Men sedan ett digitalt center öppnades i biblioteket för ett år sedan har servicen utökats och blivit mer synlig, både…

Digital delaktighet en fortsatt utmaning

GÖTEBORG 1 miljon svenskar från 16 år och uppåt använder aldrig eller sällan internet och e-tjänster. Klyftan ökar mellan dem som är hemmastadda i informationssamhället och dem som ställs utanför. För…

Efter Digidel

STOCKHOLM Kampanjen Digidel drevs under tre år av ett nätverk av hundratals aktörer över hela landet. När kampanjen avslutades år 2013 hade ytterligare en halv miljon människor börjat använda internet….

Projekt Digital delaktighet i hamn

GÖTEBORG Kampanjen Digidel har under nästan tre år verkat för en ökad digital verklighet i Sverige. Målet är att få ytterligare en halv miljon svenskar ut på nätet och hittills…

Googles makt är stor – digidelkonferens i Göteborg

GÖTEBORG Googels makt och bibliotekens roll i det digitala lärandet var teman under förmiddagen på konferensen Digitala och digidela mera, som idag gick av stapeln på Göteborgs stadsmuseum. – Vi…

Digital delaktighet är mer än att vara online

GÖTEBORG Förutsättningarna för att leva ett långt gott liv i vår del av världen är betydligt bättre jämfört med någon som levde i 1700-talets Sverige. Den tekniska utvecklingen har i…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet