Projekt Digital delaktighet i hamn

GÖTEBORG Kampanjen Digidel har under nästan tre år verkat för en ökad digital verklighet i Sverige. Målet är att få ytterligare en halv miljon svenskar ut på nätet och hittills…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet