Profilen – Digital biblioteksaktivist

Profilen – Digital biblioteksaktivist

Åke Nygren är en engagerad person som har svårt att skilja på arbete och fritid. Han beskriver sig själv som digital aktivist i gränslandet mellan myndighet och civilsamhälle, vilket bland…

Nationell satsning på digital kompetenshöjning

Nationell satsning på digital kompetenshöjning

Fortbilda landets folkbibliotekarier så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. Det föreslår Utredningen för en nationell biblioteksstrategi i sitt första förslag som överlämnats till Kulturdepartementet. Regeringen föreslås…

Digital delaktighet en fortsatt utmaning

GÖTEBORG 1 miljon svenskar från 16 år och uppåt använder aldrig eller sällan internet och e-tjänster. Klyftan ökar mellan dem som är hemmastadda i informationssamhället och dem som ställs utanför. För…

Medie- och informationskunnighet och digital delaktighet

GÖTEBORG Medie och informationskunnighet har under den senaste tiden blivit en allt viktigare kännedom i vår vardag. Inte minst har också biblioteken en viktig roll att spela. Det handlar om folkbildning i vår samtid, såväl som ett bra samarbete mellan lärare och bibliotekarier.

Tjörns bibliotek får pris för ökad digital delaktighet

TJÖRN Kampanjen Digidels landsomfattande utmaning för ökad digital delaktighet, som under det senaste året riktat sig till kommuner, bibliotek, studieförbund, företag och enskilda eldsjälar, är nu avgjord. 71 bidrag från…

Projekt Digital delaktighet i hamn

GÖTEBORG Kampanjen Digidel har under nästan tre år verkat för en ökad digital verklighet i Sverige. Målet är att få ytterligare en halv miljon svenskar ut på nätet och hittills…

Digital delaktighet är mer än att vara online

GÖTEBORG Förutsättningarna för att leva ett långt gott liv i vår del av världen är betydligt bättre jämfört med någon som levde i 1700-talets Sverige. Den tekniska utvecklingen har i…

Kampanj för digital delaktighet

Digidel 2013 är en nationell kampanj för ökad digital delaktighet i samhället. Kultur i Väst stödjer kampanjen och i onsdags inleddes den med en studiedag på Göteborgs Stadsbibliotek kring hur…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet