PISAskräck och läslust i den digitala vardagen

Sitter på tåget på väg från ett Stockholm med snö och rimfrost i träden. De regionala biblioteksverksamheterna och Kulturrådet har träffats. Resultatet från senaste PISArapporten om ungdomars läsförståelse har verkligen…

Med ambition att öppna upp

STOCKHOLM Låsta system och ofördelaktiga affärsmodeller kan skapa murar kring bibliotekens digitala utveckling. På Stockholms stadsbibliotek jobbar man med öppna lösningar. Ambitionen är att riva murarna för att ge användarna…

En samlingsplats för dialog

GÖTEBORG De har Biblioteksveriges mest besökta Facebooksida. Men så har man också satsat på att utveckla de sociala medierna på Göteborgs stadsbibliotek. Idag jobbar två bibliotekarier med huvudansvar för bibliotekets…

Där rummen möts

MALMÖ När det digitala blir default behöver biblioteken ett nytt mindset – ett nytt sätt att tänka. Idag talar vi om det digitala och fysiska som två delar av biblioteket….


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet