Biblioteksdagarna 2012

NORRKÖPING Ännu en årlig bibliotekskonferens är igång. Biblioteksdagarna 2012 utspelar sig på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping och uppslutningen är som väntat stor. Temat för årets konferens…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet