Modern förmedling av skönlitteratur i Norden

GÖTEBORG Ett av alla seminarier som samlade stor publik under bok- och biblioteksmässan handlade om förmedling av skönlitteratur och om vad de nordiska biblioteken kan lära av varandra. – Jag…

Elsebeth Tank lämnar Malmö stadsbibliotek

MALMÖ Elsebeth Tank lämnar sitt uppdrag som stadsbibliotekarie i Malmö. För henne handlar det inte om att ge vika för den kritik som de senaste åren har skuggat utvecklingsarbetet på…

Biblioteket och marknadskrafterna

GÖTEBORG Det har sedan en tid tillbaka funnits en rörelse mot en mer marknadsinriktad kultur, där måttet på framgång mäts i pengar. Biblioteksvärlden är inget undantag och vi ser idag exempel på bibliotek som läggs ut på entreprenad. Frågan är vad som händer med folkbibliotekets demokratiska grundfundament när det lämnas i marknadens händer.

Nu handlar det om människorna – stormen har lagt sig på Malmö stadsbibliotek

MALMÖ Efter några år av utbrett missnöje, vantrivsel och hård såväl intern som extern kritik, verkar nu Malmö stadsbibliotek ha hittat arbetsro i sitt förändringsarbete. Konceptet The Darling Library in…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet