Från ord till handling   

Från ord till handling  

På onsdagen var det dags för det femte och sista dialogmötet om den nationella biblioteksstrategin. Efter två veckors turnerande kan nu sekretariatet under ledning av Erik Fichtelius dra sig tillbaka…

Den femte statsmakten snart här

Den femte statsmakten snart här

Den 13e september presenteras den omvärldsanalys som kommer att ligga till grund för det slutgiltiga arbetet med den nationella biblioteksstrategin. Rapporten har fått namnet Den femte statsmakten, Bibliotekens roll för demokrati,…

En lägesrapport och en larmrapport

VÄSTERÅS Två av de mer välbesökta seminarierna under de nyss avslutade Biblioteksdagarna i Västerås var dels en presentation av första lägesrapporten från arbetet med en nationell biblioteksstrategi, och dels en presentation…

Debatt – Erik Fichtelius

Att meta data Erik Fichtelius är VD för Utbildningsradion, UR, vars program till stora delar ligger fritt för användaren på nätet. I sin artikel menar han att UR måste delta…

Tre stora föreläsningar

ÖREBRO Förutom många parallella seminarier erbjöd Biblioteksdagarnas andra dag också på tre gemensamma storföreläsningar. Det var tre vana föreläsare som fick konferensdeltagarna att både reflektera och att skratta. Lisa Bergh…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet