En verksamhet i rörelse

En verksamhet i rörelse

På uppdrag av Förvaltningen för kulturutveckling gjorde Bibliotekshögskolan i Borås under våren 2021 en undersökning om uppsökande biblioteksverksamhet på folkbiblioteken i Västra Götalandsregionen. Resultatet finns samlat i rapporten Ett fenomen…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet