Upp till bevis – biblioteken och evidens

MANCHESTER Vägarna till ett beslut kan vara många. Ibland blir det bra, ibland inte. Ett sätt att underbygga sina beslut kan vara genom så kallad evidens. Hur vetenskapliga metoder och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet