Resursbiblioteken

Resursbiblioteken

Sedan noll27 besökte Samernas bibliotek, Nordkalottbiblioteket, Finska Institutets bibliotek och Judiska biblioteket våren 2018, har alla fyra blivit utsedda till resursbibliotek av Kungliga biblioteket, KB. Vad innebär det för deras…

Ett utkast…

Ett utkast…

Under produktionstiden av det här numret av noll27 har ett första utkast till en nationell biblioteksstrategi presenterats. Kapitlet som handlar om nationella minoriteter konstaterar bland annat att biblioteken brister i…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet