I medborgarnas tjänst

GÖTEBORG En dag som på olika sätt belyste strategiska frågor i folkbibliotekens mediearbete samlade på tisdagen hundra personer till Göteborgs stadsbiblioteks Hörsal. Utgångspunkt för dagen är den diskussion som präglat…

Barnen drabbas när beståndet flyter

GÖTEBORG I Göteborg är tillgången på barnlitteratur under genomsnittet. Det är också barnen som är förlorarna sedan Göteborgs stadsbibliotek införde flytande bestånd. Detta slås fast i en rapport som presenterades…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet