IFLA – en global röst

Hur det är att vara med att utveckla biblioteken i världen vet bland annat Kirsten Boelt som varit aktiv i IFLAs sektion för barn och unga i åtta år. Det…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet