Om jag hade ett bibliotek – Mats Djurberg

Unesco, FN:s organisation för utbildning, kultur vetenskap och kommunikation & information, fäster stora förhoppningar till bibliotek, till vilken roll de skulle kunna spela och hur de skulle kunna stödja yttrandefrihet…

Det svävande perspektivet

GÖTEBORG Framsidan har scannat av de publicerade biblioteksplaner som finns i Västra Götalandsregionen. Många av planerna innehåller generella formuleringar om biblioteket för alla. Inte sällan tar man avstamp i Unescos…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet