Satsning på nationell lösning för e-böcker

STOCKHOLM Kungliga Biblioteket, KB, kommer att genomföra en förstudie för att förbereda för det uppdrag gällande e-böcker som Litteraturutredningen föreslår. – Det är glädjande att KB genomför denna förstudie och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet