Debatt – Biblioteket i samhället

Under 70-talet formulerade ett ledande kommunalråd i Gävle Ture Edbom teorin kring ”det politiska biblioteket”. Formuleringen var en tydlig vink om bibliotekets strategiska och tydliga roll i ett samhälles demokratiska…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet