Om jag hade ett bibliotek

Petra Trobäck jobbar bland annat med varumärkesutveckling och var en av talarna under årets Halmstadkonferens. Här skriver hon om biblioteket som inte kommunicerar med alla, men som talar till hjärtat….

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet