Trendig Bibliotekskonferens

UMEÅ Svensk Biblioteksförenings årliga konferens Biblioteksdagarna, pågår just nu i Europas kulturhuvudstad Umeå. De drygt 500 deltagarna kan under tre dagar ta del av seminarier, föreläsningar, workshops och studiebesök. Som vanligt…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet