Samhällets skattkarta

GÖTEBORG Franco Bianchini är professor i ”Cultural planning and policy” på Leeds Metropolitan University och var tidigare i vår inbjuden föreläsare på Nationella nätverket för cultural plannings möte i Göteborg….

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet