Sakbiblioteket

Sakbiblioteket

Sakbibliotek är ingen ny företeelse i Sverige. Sedan några år kan vi låna verktyg och kläder på både biblioteket och på andra ställen. I Borås pågår just nu ett projekt…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet