Musik som river murar

Musik som river murar

Han har kritiserat både Hamas och Fatah i sina texter. Hans musikvideos har blivit bortplockade från nätet och hotet om att bli fängslad är ständigt närvarande. Rapparen Khaled Harara från…

Regionalt stöd till fristäder

Regionalt stöd till fristäder

Som en av landets fristadsregioner främjar Västra Götalandsregionen yttrandefriheten. Genom ekonomiskt och konsultativt stöd är förhoppningen att fler kommuner ska bli fristäder.  Arbetet handlar mycket om att informera om hur…

Regeringen satsar på fristadskonstnärer

Regeringen satsar på fristadskonstnärer

Kulturdepartementet vill utveckla det svenska fristadssystemet och har gett Kerstin Brunnberg i uppdrag att stödja och främja det svenska systemet. – Frågan om fristadssystemet är väsentlig för att upprätthålla yttrandefriheten och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet