Stad och land

Stad och land

De bortglömdas revolt – så har den ibland kallats, den ilska som runtom i västvärlden flammar upp på landet mot staden. Ett bensinuppror i Sverige kan plötsligt samla hundratusentals anhängare…

Bildning – ett svårfångat begrepp

UDDEVALLA Kultur i Väst och Västarvet håller tillsammans på att arbeta fram en skrift om begreppet bildning. Med anledning av detta arrangerade de på torsdagen en dag om bildningens roll…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet