Informationsvetenskap för  blivande  bibliotekarier

Informationsvetenskap för blivande bibliotekarier

Det finns flera vägar till bibliotekarieyrket i Finland, men bara en utbildning ges på svenska.Vid Åbo Akademi läser studenterna informationsvetenskap, ett ämne som förändrats mycket under åren men som fortfarande…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet