En till en

GÖTEBORG Ett 50-tal intresserade skolbibliotekarier och pedagoger samlades under torsdagen på Stadsmuseet i Göteborg för en dag om skolbiblioteket som resurs och om en – en dator per elev. Dagen…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet