En dag om delaktighet, läsning och skönlitteratur

TYLÖSAND Halmstadskonferensens sista dag ägnades till stor del åt litteratur och läsning. Men för den morgonpigga inleddes dagen tidigt med ett World Café där frågeställningar som fångats upp under konferensen…

Halmstadkonferensen 2012

TYLÖSAND Halmstadkonferensen är här igen, i år tillbaka i Tylösand och denna gång med rubriken Från transaktion till relation: framtid för folkbibliotek. Som vanligt är det stor uppslutning när det…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet