Folkets Hus och biblioteket i Hammarkullen

GÖTEBORG Biblioteket i Hammarkullen drevs under arton år av Folkets Hus. Den första januari 2011 tog Göteborgs kommun över drift, verksamhet och personal.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet